काठमाडौं । प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालीम परिषद् (सिटिइभिटी)ले ३ हजार ६७ विद्यार्थीका लागि छात्रबृत्तिको आवेदन मागेको छ ।

एक सूचना जारी गर्दै परिषद्ले विद्यार्थीलाई छात्रवृत्तिका लागि आवेदन माग गरेको हो । परिषद्ले नर्सिङ, मोडिकल ल्याव, डेण्टल साइन्स, वालिविज्ञान, हाइड्रो इन्जिनियर लगायत ३० विषयमा छात्रबृत्ति प्रदान गरेको छ।

परिषद्ले सात वटै प्रदेशका विद्यार्थीलाई आवेदन माग गरेको हो । यि मध्ये प्रदेश एक मा ३४८, दुई मा ४०६, वागमतीमा ८९४, गण्डकी प्रदेशमा २६५, प्रदेश ५ मा ५२६, कर्णालीमा २८५ र सुदुरपस्चिम प्रदेशमा ३४३ जनाका लागि आवेदन माग गरेको छ ।

यसरी भर्नुहोस् आवेदन:

Mobile Apps बाट शुल्क जम्मा गरी फाराम भर्ने तरिका

पहिले नै शुल्क जम्मा गर्नको लागि e-Sewa, Khalti र IME Pay को Mobile Apps बाट CTEVT को Logo मा Click गरि परीक्षार्थीको नाम, थर, मोबाइल नम्बर (टोकन नम्बर प्राप्तको लागि) र आफूले अध्ययन गर्न चाहेको स्तर (Diploma/PCL) छानि शुल्क जम्मा गर्नु पर्नेछ र शुल्क जम्मा गरि सके पश्चात दिएको मोबाइल नम्बरमा टोकन नम्बर प्राप्त हुनेछ । टोकन नम्बर प्राप्त भइसके पछि,

अ) वेभ ब्राउजरमा www.ctevt.org.np टाईप गरि Enter गर्ने ।

आ) Classified Online Form मा Click गर्ने ।

इ) आफूले अध्ययन गर्न चाहेको एउटा स्तर (Diploma/PCL) छानी New User मा Click गर्ने ।

ई) आवेदकको नाम, थर र मोबाइल नम्बर (पहिले नै शुल्क जम्मा गरि टोकन नम्बर प्राप्त गरेको) राखि Proceed मा Click गर्ने ।

उ) शुल्क जम्मा गर्ने Already Paid मा छानि आफुले शुल्क जम्मा गरेको कम्पनी छानी प्राप्त भएको टोकन नम्बर राखि Proceed मा Click गर्ने ।

ऊ) शुल्क जम्मा गरेको भेरिफिकेशन पश्चात आफ्नो पासवर्ड Create गर्ने र पासवर्ड Create भईसकेपछि Classified Scholarship Online Application Form Open हुन्छ र Online Application Form मा उल्लेख भएको आवश्यक विवरण भर्दे जानु पर्ने छ ।

Direct Online बाट शुल्क जम्मा गरी फाराम भर्ने तरिका

अ) वेभ ब्राउजरमाwww.ctevt.org.np टाईप गरि Enter गर्ने ।

आ) Classified Online Form मा Click गर्ने ।

इ) आफूले अध्ययन गर्न चाहेको एउटा स्तर Diploma/PCL छानि New User मा Click गर्ने ।

ई) परीक्षार्थीको नाम, थर र मोबाइल नम्बर राखि Proceed मा Click गर्ने ।

उ) शुल्क जम्मा गर्ने Pay Now छानि शुल्क जम्मा गर्ने कम्पनी छानी Proceed मा Click गर्ने ।

ऊ) शुल्क जम्मा गरेको भेरिफिकेशन पश्चात आफ्नो पासवर्ड Create गर्ने र पासवर्ड Create भई सके पछि Classified Scholarship Online Application Form Open हुन्छ र Online Application Form मा उल्लेख भएको आवश्यक विवरण भर्दै जानु पर्ने छ ।

पूर्ण विवरण: