अब सायद अबेर भइसक्यो

उडाउँदै कालले लगिसक्यो

भन्छन् प्राण त्याग्यो रे उसले

पत्याउँदिन उ मरेर गइसक्यो

हर एकको भलो चाहन्थ्यो उ

सबैलाई राम्रै चिताउँथ्यो उ

समाज विकास गर्ने ठुलो चाहना

छोडेर परमधाम गइसक्यो उ

हजारौँका प्राथनाले काम गरेन

कुन चाहिँ  मानवको अश्रु झरेन

सायद बनाउन खोजेको स्वर्गबाट 

बनी बनाऊ स्वर्ग जानै  रुकेन‘।