काठमाडौँको निजामती अस्पतालमा मङ्गलबार कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउन वर्षाको पर्वाह नगरी बसेका नागरिक । तस्बिर ः रोशन सापकोटा
मा मङ्गलबार कोभिड–१९ विरुद्धको दोस्रो चरण खोप लगाइँदै ।
कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउँदै ज्येष्ठ नागरिक । तस्बिर ः रोशन सापकोटा÷रासस
कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउँदै ज्येष्ठ नागरिक । तस्बिर ः रोशन सापकोटा÷रासस
कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउँदै ज्येष्ठ नागरिक । तस्बिर ः रोशन सापकोटा÷रासस
कोभिड–१९ विरुद्ध दोस्रो चरणको खोप लगाउँदै ज्येष्ठ नागरिक । तस्बिर ः रोशन सापकोटा÷रासस
दोस्रो चरणको खोप लगाउन वर्षाको पर्वाह नगरी बसेका नागरिक । तस्बिर ः रोशन सापकोटा÷रासस